Менажиране

menadjiraneМного от собствениците в Комплексите се възползват от услугите по управление на имота им, които предлагаме. Управлението включва отдаване под наем на апартаментите на хотелски принцип, грижа за доброто стопанисване на имота в процес на експлоатация, административна и софтуерна обработка на данните, отчетност и всички други необходими дейности, които са в интерес на наемодателя. Управляващото дружество поема ангажимента по реализирането на рекламни и маркетингови кампании, сключване на договори с туроператори и агенции, продажби. Тези услуги може да получите като подпишете Договор за управление с нас, в който се дефинират условията и сроковете по преотдаване на имота Ви.

С тази услуга ние Ви предлагаме възможност за възвръщане на инвестицията и покриване на разходите по поддръжката на имота Ви. Управляващата компания удържа определен процент от приходите Ви, като такса за извършеното менажиране и след приспадането й Вие имате възможността да получите приходите си или да ги депозирате, като разполагаема сума за разходите Ви в комплекса. За отдаването под наем има минимални изисквания за обзавеждане и оборудване, за набавянето на които можем да съдействаме изцяло или да ви насочим при избора. Всички преотдадени апартаменти се проверяват регулярно от екипа по поддръжка, за да бъдат в изряден търговски вид и да се гарантира максимална доходност от използването им.

Стандартният Договор за управление ще Ви бъде изпратен при проявен интерес от Ваша страна.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас »