Плащане на данъци и сметки

След като нотариалният акт на новия собственик на имот е готов, т.е. след като се осъществи регистрацията му в Агенцията по вписванията, собственикът е задължен да изпълни няколко свои задължения.  На първо място чужденците трябва да се регистрират в служба БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията към съответния окръжен съд, в 7 дневен срок. За да могат да плащат данъците върху имота си необходимо е той да бъде регистриран и в Данъчната служба по местонахождение на имота. Самият апартамент също трябва да се регистрира в службата по кадастъра на името на новия собственик.

•    Годишен данък на имота – състои се от два компонента – данък сгради и данък смет.

Разбира се, можете да изберете да направите всички необходими регистрации самостоятелно или да възложите тези дейности на нас срещу минимално заплащане!

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас »