Нов собственик

 poddrajka    След като вече сте пълноправен собственик, имотът Ви трябва да бъде регистриран в Агенция по кадастъра на името на новия си собственик. След това трябва да се декларира в Местни Данъци и Такси, за да можете да заплащате годишните си данъци. В случай, че не сте български гражданин и това е Вашият първи имот на територията на България, трябва да се регистрирате в Агенцията по Булстат, за да получите Вашия идентификационен номер за страната ни. При желание от Ваша страна, бихме могли да поемем ангажимента по регистрациите на имота Ви и Булстат срещу минимално заплащане.

ВЪВЕЖДАНЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

Въвеждането във владение на собствениците представлява предаване на собствеността и отговорността за нея от продавача на купувача. Това се случва като се организира оглед на имота в присъствието на представители и за двете страни. След огледа се съставя приемо-предавателен протокол. След приемането на Вашето жилище, Вие ставате негов пълноправен собственик. Със собствеността Ви се предават комплект ключове, гаранционни карти на уредите в апартамента Ви, ако има такива с валидна гаранция, телефонен указател с важни номера и списък на предлаганите услуги в Комплекса.
След получаване на Нотариалния Акт за имота, новият собственик е длъжен да предостави информация на Управителя на етажната собственост за вписване в Книгата на собствениците /Приложение №1 по чл.7, ал. 7 от ЗУЕС/

2. Създаване на уникален идентификационен код за всеки собственик, посредством който той се идентифицира в системата или в уеб сайта; /само за собственици на имоти в Комплекс Замъка/
3. Въвеждане на магнитни карти за контрол на достъп в сградата /само за собственици на имоти в сградата на хотел Си Комфорт/
4. Въвеждане на магнитна карта за контрол на достъпа до паркоместата в Замък 3 /само за собственици на ПМ в сградата на Замък 3/

За магнитната карта/чип, която/който ще получите се заплаща еднократна минимална такса. Поддръжката на системата ще бъде включена в годишната ви такса за поддръжка, която заплащате в деня на нотариалната Ви сделка. Ако не желаете да сключите договор за управление и преотдаване под наем, може да депозирате предварително определена сума, която да покрива разходите на апартамента Ви за поддръжка, комунални услуги и данъци.
•    Такса поддръжка – годишната такса поддръжка се формира спрямо квадратурата на имота ви, което е фиксирано във вашия договор за поддръжка;
•    Режийни разходи – това са ежемесечните плащания за електричество, вода и комуникации, които варират в зависимост от индивидуалното потребление.

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас »