Поддръжка

poddrajkaВсеки собственик на имот в сграда в режим на Етажна собственост подписва Договор за поддръжка, чрез който дружеството за управление поема ангажимента да извършва следните дейности:
•    Цялостно управление на комплекса;
•    24-часова целогодишна охрана и видео-наблюдение на Общите Части
•    Контрол на достъп по открити и закрити парко зони
•  Озеленяване на Общите Части - благоустрояване; поддръжка; косене, поливане на зелените площи и декоративните растения;
•    Почистване, отопление и осветление на Общите Части;
•    Сметосъбиране
•   Ремонт и поддръжка на Общите Части - всички инсталации до входа на жилището ви: електрическа, ВиК, телевизионна и интернет, телефон, пожаро-известителна, аварийно осветление, мълниезащитна и др.
•    Разходи за комунални услуги на Общите Части - вода, електричество,  отопление;
•    Разходи за такси и консумативи, свързани с експлоатацията на всички асансьори и технически съоръжения (хидрофор, дизел агрегат, електрически и нафтови котли)
•    Административно - управленски дейности и разходи, обслужване на рецепция за собствениците;
•    Реакция при всякакви аварии в жилището ви;

 Всякакви други услуги и действия, които са посочени в този Договор или които Дружеството за управление сметне за необходими с оглед изпълнението на неговите задължения в интерес на Възложителя.

Подписването на Договора за поддръжка и плащането по него за първата година става в деня на нотариалната сделка. За всяка следваща година таксата се заплаща не по-късно от 31 Януари и може да се променя единствено по решение на Общото събрание на собствениците.
Освен Договор за поддръжка, собствениците подписват и Правилник за вътрешния ред. Тези два документа гарантират съхраняването на приятната околна среда в комплекса, което е в полза не само на обитателите, но и повишава стойността на имотите в комплекса. Неспазването му води до налагане на необходимите санкции срещу нарушителите.

Поддръжката на общите части не включва - ремонтните работи в самите апартаменти, данъци и такси, вода, електричество, отопление, кабелна телевизия, интернет и други разходи свързани със собствеността върху имотите.

Според българското законодателство подобни разходи са задължение на собствениците на апартаменти.
•    Годишен данък на имота – състои се от два компонента – данък сгради и данък смет.
•   Такса поддръжка – годишната такса поддръжка се формира спрямо квадратурата на имота ви, което е фиксирано във вашия договор за поддръжка;
•   Режийни разходи – това са ежемесечните плащания за електричество, вода и комуникации, които варират в зависимост от индивидуалното потребление

За да ви улесним максимално, приемаме следните форми на заплащане на таксата ви поддръжка или други режийни и текущи разходи, които може да заплатите:
- по банков път
- с кредитна карта /без наличието на картата/
- в офиса ни в Комплекс Замъка – на партера на Замък 3
- в офиса ни в гр. Пловдив, бул. Мария Луиза 25А

В случай, че не управляваме имота ви, може да депозирате определена сума по личната си сметка в системата, от която при стриктна отчетност от наша страна да се приспадат задълженията ви. Това би спестило Вашето време, пари и усилия!

Ако имате въпроси, моля свържете се с нас »